Het ijzer voor het huis


Vrijwel onmiddellijk nadat men als bezoeker de woning heeft betreden, wordt vanuit de gang door middel van een fraaie neogotische schouw de aandacht getrokken naar een kleine voorkamer. Rotterdam dat een tijdlang het hoogste kantoorgebouw van. Het afgebeelde schild vertoont dus én fout, want elke faas is gezoomd met zilver (wit). 1, inhoud, aan het eind van de 19e eeuw ontwierp de architect, willem Molenbroek, in opdracht van de gebroeders Gerrit en Herman van der Schuyt, een gebouw van elf verdiepingen hoog. Ik herinner mij de zaken dus uit eigen zien en horen. Vermits deze gang echter vochtig was, heeft hij zijn opzoekingen stopgezet.

Beiden - duchâteau en Tibbaut -  hielden een lijkrede bij de begrafenis van Arsène goedertier. In het tweede boek nu, dat gaat over de periode 19, wordt met geen woord meer gesproken over dat archief leirens, terwijl in deze periode Florimond leirens nog gedurende 26 jaar burgemeester was van Wetteren en er dus normaal meer moest te vinden zijn. De naam van deze getuige komt niet voor in de boeken van Mortier-Kerckhaert.

Het pand werd een tijd aanzien als mogelijke bergplaats om deze reden, maar werd nadien uitgesloten. Alhoewel hij behoorde tot de franssprekende, liberale  bourgeoisie van Wetteren hield hij logisch vol in zijn keuze, zodat alle teksten, verwerkt in plafonds, lambrizering of vitraux, Vlaams zijn. De bode werd gemaakt aan de hand van die tekening van Arsène en die werd getoond in. Hij zei ons toen dat deze avond én van de zwaarste avonden uit zijn leven was geweest. Lievens woonde in een villa tussen Wetteren en Schellebelle en werd dus korte tijd na de dood van Arsène in zijn villa dood aangetroffen. Deze symboliek kan men ook eigenlijk zien in de voorkamer, door de afbeelding  van alle ambachten, benevens de wapenschilden. Links van de de eerste overloop van de gang was de muurschildering voor een oppervlakte van 70 bij 70 cm onderbroken.

Voeding voor papegaaien


Hurkos sleurde haar, tegen haar wil in, mee het podium op en dan begon hij aan iets, wat volgens mij deontologisch eigenlijk niet zou mogen. Wie de nieuwe eigenaar zou zijn van Het Werkmanshuis was nog niet vastgesteld. Dit werd echter op het nippertje verhinderd door het uitschrijven van een lening. De buizen vertrokken aan de Scheldekade, langs het huis van Steenhout, onder de wegvoeringstraat ofte de zandstraat door en ze kwamen boven de grond in de wasserij van het graan en niet in de silo's, zei hij. Ik ben er mij nu van bewust dat ik vél gelegenheden heb gemist om er over te praten, maar ja, het. Dit onderwerp werd reeds uitvoerig belicht echter in de voorgaande hoofdstukken. Na de vroege dood van Nestor buysse, bleef zijn weduwe, geboren Valentine wienar in het kasteeltje wonen, samen met haar dochter Rosa buysse, wiens echtgenoot: dokter Schepens uit Antwerpen, eveneens overleden was.

Lees ook: Zelmer stofzuiger wassen

Het beste vlees, wild & gevogelte voor horeca en thuis


Hij werd katholiek burgemeester vanaf 19, niettegenstaande zijn schoonfamilie buysse én van de voornaamste liberale families was. Wij waren met zijn drieën geweldig onder de indruk, ook al omdat we peter Hurkos achteraf zagen in de keuken van Het Werkmanshuis, met zijn hoofd op de tafel liggend en badend in het zweet. José was een neef van Arsène goedertier, zoon van jozef en Maria meganck. 39 en 40 uit dlg nog eens aandachtig bekijken en ik vond dat het aardig klopte met deze verklaringen en met wat ik uit eigen ervaring wist door mijn bedrijfsbezoeken aan wasserijen en ververijen in de tijd. En plots riep hij: "Maria, maria!". De muziekacademie: Leraars : de groote jules (broer van Emile - orgelist aan. Er bestond zoiets als "overlevering" en mensen en dingen zijn precies daardoor opnieuw beginnen leven voor mij. Hij deed het pas in 1926. "ja, grote leugens" was het antwoord.

Lees ook: Professionele huishoudelijke apparaten

Op de schouw prijken de initialen van Alphonse buysse, terwijl ook zijn eigen wapenschild en dat van zijn echtgenote te bemerken zijn. Er was nog iemand die het plan had een kapel te laten bouwen, achter "Den Blakken" ergens aan de notelaar. Achteraan waren, behoudens de bakkerij ook verschillende magazijnen. Alleen het schild van de patroonheilige van het college,. In 1868 liet leon Bombeke deze woning bouwen op een stuk grond aan de wegvoeringstraat.

Het was geklasseerd omdat het afstamde van keizerin Maria-theresia. Los van Wetteren dient over dit onderwerp nog eens beklemtoond  dat door een redacteur van l'Indépendance belge een merkwaardig scenario werd opgevoerd. In de Scheldedreef zeker zei hij. Ik heb alles direct meegedeeld aan rtier, die het zér nonchalant naast zich neerlegde eerst, tot ik hem zei dat ik ook. Daarop kwam Peter Hurkos, stevig geblinddoekt, van het wankele trapken naar beneden in de zaal, tot waar zij zat, in het midden rechts voor ons. Wanneer de Algemene bankvereniging in 1935 fusioneerde met de bank voor Handel en Nijverheid van Kortrijk om de Kredietbank te vormen, was hij wel stichtend medelid maar werd hij niet opnieuw commissaris. Bovenaan zijn de muren beschilderd met horizontale rode en witte banden, waarop telkens in negatief heraldisch klauwende griffioenen zijn afgebeeld.

Workshops in groen decoratie in en om het huis

Uit vrees voor brand mocht (en mag) het Witte huis niet worden bewoond. Dat van die onderaardse gang van de volksmacht is echter een feit, vermits ook oberleutenant koehn tijdens de oorlog van aan de Scheldekade een onderaardse gang vond, die uitkwam onder de volksmacht. Voor de thuiskeuken is de bereiding van lamsvlees wellicht wat onbekend, maar wij staan u graag met raad en daad bij zodat u ook dit stukje vlees op-en-top weet te waarderen. De hoofdingang is gesitueerd in de voet van de toren en wordt afgesloten door een dubbele houten deur. Bij het binnenkomen in de bibliotheek had men een lange gang, waar ongeveer in het midden het loket zich bevond voor het aanvragen van de boeken en het afgeven ervan. Hij lag daar al enkele dagen - met de telefoon van de haak en de muren bespat met bloed en met een ei in zijn linkerhand. Op een ervan stond " raf" geschreven. Uit het toepassen van de neogotiek zou men kunnen afleiden dat Alphonse buysse behoorde tot de katholieke elite van de gemeente.

De verschillende scènes worden met mekaar verbonden door behulp van geschilderde wijnranken. Temidden van deze volkse wijsheden prijkt opnieuw het gemeentelijk wapenschild. Hij huwde met de kleindochter van Nestor buysse, en was vanaf 1921 de zaakvoerder van de molens buysse, of de molens van Wetteren, die bij zijn huwelijk dus toebehoorden aan de drie weduwen,. Waegeman vanaf 1903 ;. Ik kreeg van. Ons Texels lamsvlees behoort al jarenlang tot de absolute top. De grond werd verkocht en er staat reeds een villa op gebouwd.

Auteur
Webontwikkelaar
Sibucyxy

Onder deze trap, aan het eind van de gang bevond zich rechts een smalle deur die toegang gaf tot de eigenlijke bibliotheek. Henri libbrecht is overleden sinds augustus 1932. Kort na de oorlog kwam Peter Hurkos, de toen beroemde nederlandse helderziende, naar het Werkmanshuis optreden.

Dit vind je misschien ook leuk

Antwoorden Schrijf een reactie

Nolasyt
18 Hours
De latere verbouwingen hebben grotendeels de algemene aanblik en aanleg geen geweld aangedaan. Zij overleed de dag na de opnames in. Het was in feite josé goedertier en niet Arsène goedertier die in het Pand te gent twee kamers huurde van 19ook een ver familielid van goedertier, zekere juffrouw Martha coupé had daar een werkkamer. Dit alles gebeurde naast het huis.
Xuxuruf
21 Hours
De geboorte van Alphonse werd aangegeven door vrederechter Piron en de toekomstige schepen Eduard leirens. Toen was zijn dochter jeanne leirens reeds 2 of 3 jaar. Ook van Het davidsfonds was Arsène goedertier in het bestuur. Van dan af kende "de volksmacht" een uitbreiding, die de inrichters zelf niet hadden durven voorzien.
Laat uw reactie achter